ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
       Ζήτω η Ελλάδα.
       Ζήτω το Έθνος.
       Ζήτω η 25 Μαρτίου 1821.