ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
     Από καρδιάς σε όλες τις φίλες και σε όλους
     τους φίλους πολλές πολλές ευχές για ένα,