ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
   Από το επόμενο Σαββατοκύριακο 9 με 11 το 
   πρωί, θα τα λέμε ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ.