ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΗ
      Σήμερα στην Ιερά Ακολουθία της ημέρας των Παθών, «η Εκκλησία μας φέρει εις ανάμνησιν μας τον Μυστικον Δείπνο κατά τον οποίον μετάδωσε ο Χριστός εις τους μαθητάς του, αντί του αμνού των Εβραίων, αυτό το τίμιον σώμα και αίμα αυτού».
      Ακόμη σήμερα γίνεται αναφορά και στην τελετή του Νιπτήρος «καθ´ην ο Χριστός ένιψε τους πόδας των μαθητών του είς ένδειξιν της αρετής της ταπεινοφροσύνης».
      Επίσης απόψε ακούμε και τα δώδεκα Ευαγγέλια. Αυτό όπως λένε οι γραφές «χάριν οικονομίας και ευκολίας των Χριστιανών ενώ η Ακολουθία αυτή ανήκει είς τον Όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής».
      Τα δώδεκα Ευαγγέλια είναι οι δώδεκα σχετικές περικοπές «αι οποίαι λαμβάνονται εκ των τεσσάρων Ευαγγελιστών και εξιστορούν τα πάθη του Σωτήρος».
       Καλή Ανάσταση    
Γιώργος Κοντονής

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου