ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Η ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα 
      έρχεται μαζί σας ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ 
      ΠΡΟΣΩΠΟ από τις 9 έως τις 11 το
      πρωί.