ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
       Δυο φωτογραφίες, με απόσταση 53 χρόνια 
       η μια από την άλλη, σε μια ιστορία 
       Ραδιοφωνικού πάθους και τρέλας!
       Κ α λ η μ έ ρ α   σ α s