ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
        Σε τρία πρωταθλήματα παίρνουμε 
        το πέμπτο  α σ τ έ ρ ι !