ΜΠΡΑΒΟ ΘΡΥΛΕ
      Πήρε το 47 πρωτάθλημα και τώρα φούλ οι 
      μηχανές για το 48!
      Την κάρτα που βλέπετε φιλοτέχνησε ο 
      Στέφανος Φραντζής το οποίο και ευχαριστώ
      πολύ.