ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ  
      Το σήκωσε στη Θεσσαλονίκη!
      Π ρ ώ τ ο ι  ΜΑΓΚΕΣ μέσα στην Τ ο ύ μ π α !