ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
      Πριν από 53 χρόνια στο ανακαινισμένο (τότε)
    ”Γεώργιος Καραισκάκης”, στο 9 Ευρωπαϊκό 
      Πρωτάθλημα Στίβου!