ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
     Καλημέρα στην Ελλάδα μας
     Καλημέρα στις/στους απανταχού Ελληνίδες 
     και Έλληνες.