ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Καιγόμαστε παιδιά…
      Και είμαστε ακόμη στην αρχή του καλοκαιριού!