ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
       Με 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση 
       διπλώματος θα τιμωρείται ο οδηγός 
       που θα μουντζώνει!