ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Ρεε πως περνούν τα χρόνια!..
      Με ή χωρίς σπουδαίες αλλαγές!!
      Καλημέρα σας