ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Είμαστε μαζί ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ με 
      τα πρόσωπα της επικαιρότητας.