ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ Η Γ’ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Γ´ ΣΤΑΣΗ) ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
       Ο Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης 
       Νέας Ιωνίας Φιλαδελφείας Ηρακλείου και 
       Χαλκηδόνας τον Πανοσιολογιοτατο    
       Αρχιμανδρίτη τον π. Επιφάνιο Αρβανίτη,
       ΥΜΝΕΙ την Υπεραγία Θεοτόκο στην Γ´
       Στάση των Χαιρετισμών. 
       Ήταν Παρασκευή 31 Μαρτίου του 2017
  «Νέαν ἔδειξε κτίσιν,
     ἐμφανίσας ὁ Κτίστης,
     ἡμῖν τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ γενομένοις·
     ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός,
     καὶ φυλάξας ταύτην,
     ὥσπερ ἦν ἄφθορον,
     ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες,
     ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες·
     Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας,
     χαῖρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας.
     Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα,
     χαῖρε, τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαίνουσα.
     Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται         
     πιστοί,
     χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ’ οὗ σκέπονται      
     πολλοί.
     Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμένοις,
     χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις.
     Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις,
     χαῖρε, πολλῶν πταιόντων συγχώρησις.
     Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παρρησίας,
     χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα.
     Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε…»0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου