ΑΠΟΨΕ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 
       Είναι κάποια ή κάποιος που δεν συγκινείται που δεν στέκεται σε στάση προσοχής, όπως και στον Εθνικό μας Ύμνο, στο άκουσμα του ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ στην Υπεραγία Θεοτόκο, στην Παναγία Μητέρα Μας; ΟΧΙ ασφαλώς!
       Απόψε με κατάνυξη και με δάκρυα στα μάτια θα ψάλλουμε  Ο Λ Ο Ι ΜΑΖΙ τον ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ.

           «Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια,

             Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια,

             Αναγράφω σοι η Πόλις σου, Θεοτόκε.

             Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,

             Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον.

             Ινα κράζω σοι. Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.»

    *•* Απόψε θα ακούσουμε και τις 4 Στάσεις των  χαιρετισμών στη Θεοτόκο Παναγία Μητέρα μας.

    «Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη,      
       ειπείν τη Θεοτόκω τω Χαίρε. (εκ γ´) και συν 
       τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών 
       Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζων προς 
       αυτήν τοιαύτα.

       Χαίρε, δι’ ης η χαρά εκλάμψει. Χαίρε δι’ ης η 
       αρά εκλέιψει.

       Χαίρε, του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις, χαίρε, 
       των δακρύων της Εύας η λύτρωσις.

       Χαίρε, ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις 
       λογισμοίς. Χαίρε, βάθος δυσθεώρητον και     
       αγγέλοις οφθαλμοίς.

       Χαίρε, ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα, χαίρε    
       ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα.

       Χαίρε, αστήρ εμφαίνων τον Ήλιον. Χαίρε,    
       γαστήρ ενθέου σαρκώσεως.

       Χαίρε, δι’ ης νεουργείται η κτίσις. Χαίρε, δι’ ης   
       βρεφουργείται ο Κτίστης.

       Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.»

     Πλησιάζοντας φίλες και φίλοι, στα Αγία Πάθη, στη Σταύρωση και στην Ανάσταση Του, στο Άγιο Πάσχα, ας κάνουμε ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ έναν  απολογισμό. 
      Τι κάναμε! 
      Τι δεν κάναμε! 
      Και τι έπρεπε να κάνουμε!
Καλημέρα σας,
Γιώργος Κοντονής

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου