Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ ΥΙΟΣ ΞΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 

          Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.
          Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,
          Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.
         Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας            
          ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.  
          Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, 
          ἐλέησον. 

     Σήμερα εορτή της Ορθοδοξίας του τριαδικού Θεού. Οι πιστοί προσκυνούν και τιμούν την ημέρα αυτή με κάθε επισημότητα 
   «Αγία Τριάδα ονομάζεται το σύνολο των προσώπων (υποστάσεων) Του Θεού, στον Χριστιανισμό. Ο Θεός είναι Τριαδικός, επειδή έχει μία ουσία (φύση), και τρία πρόσωπα (υποστάσεις). Τα τρία πρόσωπα ή υποστάσεις είναι Ο Πατήρ, Ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα τα οποία είναι αδιαίρετα και ομοούσια κατά τη θεότητα, έχουν την ίδια δύναμη και κοινή Θεία ουσία. Αποτελεί ένα από τα κυριότερα δόγματα που αποδέχεται η πλειοψηφία των εκκλησιών του χριστιανικού κόσμου, το οποίο είναι γνωστό και ως Τριαδικό Δόγμα». 
     Χρόνια πολλά 
     Καλή φώτιση σε όλες και σε όλους 

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου