Αυτή...
Αυτός...
Και το σιδερένιο δένδρο...
Καλά Χριστούγεννα!
Γιώργος Κοντονής