(Η Μακεδονία είναι μία καί είναι Ελληνική)
Δέν πωλείται!
Δέν παραχωρείται!
Δέν ενοικιάζεται!
Τι δέν καταλαβαίνεις ρεε;
Καλημέρα σας  Γιώργος Κοντονής