Μητρόπολη Αθηνών, πριν από λίγο. Ο Εθνικός Ύμνος.
Προηγήθηκε ο υμνος "Τη Υπερμάχω" και ακολούθησε
η "Μακεδονία ξακουστή". Όλοι τώρα στήν πλατεία Συντάγματος !
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ !