Καλημέλα σας με ξέλετε; Ε;
Καλημέρα σας.
Γιώργος Κοντονής