(Αυτό είναι το άγαλμα που θα μας εστέλναν οι Σκοπιανοί...)!
—-Ο δικός τους Μεγαλέξανδρος!!
Καλημέρα σας.
Γιώργος Κοντονής