Συνέχιση της συζήτησης και ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για   παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 141 του Κανονισμού της Βουλής.