Ανάγνωση και συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων  της Κυβερνήσεως.