Ανταπόκριση από το Παρίσι
      Επεισόδιο έγινε στο αεροδρόμιο μεταξύ του προέδρου του ΜΕΡΑ25 βουλευτή ΓιάΝη Βαρουφάκη και Γάλλου Αστυνομικού!
      Βέβαια ζητηθηκε και κρατήθηκε το Διαβατήριο του Έλληνα πολιτικού, ο οποίος ζητούσε να έρθει εκεί όπου το επεισόδιο κάποιος ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός της Γαλλικής Αστυνομικός για να μιλήσει μαζί του!
      Τό επεισοδιο, που είχε έκταση, έληξε με την εμφάνιση Γάλλων Αξιωματικών που έδωσαν - επέστρεψαν και το Διαβατήριο στον κ. Βαρουφάκη.
      Θα πρέπει να υπογραμμίσω πως ο πρόεδρος του ΜΕΡΑ25 ΓιάΝης (πάντα μ’ενα Ν!) Βαρουφάκης ζήτησε συγγνώμη από την Αστυνομία της Γαλλίας κι’απο τούς αστυνομικούς για το έπεισοδιο!