Σχόλιο Γιώργος Κοντονής 
          Η Γέννηση του Θεανθρώπου έφερε χαρά και ελπίδα σε όλο τον κόσμο.
          Η πίστη μας σε Εκείνον σώζει.
          Είναι ο οδηγός μας σε κάθε βηματισμό μας.
          Είναι το φώς στο σκοτάδι.
          Είναι το αύριο του σύμπαντος.
          Είναι καθημερινά δίπλα μας και κοντά μας.
          Είναι μέσα μας.
          Γεννήθηκε για ολους εμάς.
        «Χριστός γεννάται δοξάσατε»
        «Σήμερον γεννάται εκ παρθένου, ο δρακί την πάσαν 
          έχων κτίσιν»
        «Η γέννησίς σου, Χριστέ, ο Θεός ημών, ανέτειλε τω 
          κόσμω το φως το της γνώσεως»
          Και το κυριότερο είναι αυτό που έγραψε πάνω από 
          800 χρόνια ο Προφήτης Ησαίας για την Γέννηση του 
          Κυρίου Μας.
        «Παιδίον εγεννήθη ημίν Υιός και εδόθη ημίν, ότι 
          μεθ’ημών ο Θεός»
          Που σημαίνει ότι ο Θεός ο Χριστός Μας είναι δίπλα
          μας. 
          Είναι ανάμεσα μας.
          Και όπως λέει και ο Δροσίνης στο πονημα του οι 
        «Χρονιάρες μέρες μιά φορά τον χρόνο έρχονται. 
          Κι’αφήνουν τόσο ζωηρές και θείες εξάρσεις.
          Γόνιμες σε ιερούς στοχασμούς»!
          Ας τρέξουμε λοιπόν όλοι σήμερα για να τον 
          υποδεχτούμε.
          Να υποδεχθούμε τον Κύριο Μας.
          Τον μικρό Χριστούλη.
          Τον Ιησού Χριστό.
          Καλά Χριστούγεννα.
          Γιώργος Κοντονής