Βλέπετε με πόση αγάπη και αφοσίωση η Παναγία 
        διαβάζει τον Υιό Της σε μια σπάνια Εικόνα.