Λέγεται πως οι σημαδούρες στήνονται για να μας 
     δείχνουν κάτι, κάτι που είναι επικίνδυνο!
     Έτσι σε πολλές περιπτώσεις γίνονται μόνιμες!!
     Άλλοτε πάλι χάνονται από μπροστά μας ως 
     δια...μαγείας!!!