Οι επιστήμονες ισχυρίζονται πως ο κορονοϊος...τρέμει 
       φοβάται πολύ το καλοκαίρι.
       Και μας δίνουν ελπίδες υποστηρίζοντας πως τούτο το 
       καλοκαίρι θα το περάσουμε πολύ καλά!