Στα εξήντα (60) χρόνια της Ραδιοφωνικής μου
           σταδιοδρομίας είναι γεγονός πως έχω κάνει κοντά 
           στις 100.000 (!!) ώρες εκπομπών! 
           Αυτό σημαίνει πως πέρασα την ζωή μου Ο Λ Η 
           μέσα σε ένα studio!