Σάββατο του Λαζάρου σήμερα και είμαστε πολύ 
             κοντά στην Μεγάλη Εβδομάδα που οδηγεί στο 
             Θείο Δράμα, στην ταπείνωση, στη Σταύρωση καί 
             στην Ανάσταση.