Λαμπρή!
           Επειδη το Πάσχα είναι από τις πιο σπουδαίες η 
           σπουδαίοτερη εορτή της Ορθοδοξίας την λέμε 
           Λαμπρή!