Έτσι είναι δυστυχώς!
          Και σημασία έχει να το καταλάβουμε αυτό ΟΛΟΙ
          και γρήγορα!
          Ο λαός μας λέει ακόμη και το «σήμερα είμαστε και
          αύριο όχι»!