Η εορτή του πατέρα σήμερα 
            Η αντίστοιχη εορτή της μητέρας.
            Προσωπικά πιστεύω πως πρέπει να εορτάζονται μαζί! 
            Με την ευκαιρία να πω πως η εορτή του πατέρα εορτάστηκε για πρώτη φορά πριν από 111 χρόνια!