Η ζωή στο χωριό είναι κυρίως αγροτική.
            Βέβαια όταν πρωτάρης γίνεται ακόμη πιο δύσκολη!
            Πάντως  προσωπικά νιώθω αγρότης Ο Χ Ι μόνος!