Όταν οι φωτογραφίες μιλάνε.
             Τότε τα πολλά λόγια είναι φτώχεια!