Στην κυριολεξία η θάλασσα του Ιονίου σήμερα εδώ στον Κακόβατο είναι γαλήνια! Ηρεμη. Σωστή λίμνη.