Τελικά ο καύσωνας παραμένει και σήμερα!
           Έχουμε ζέστη!
           Ναι! Αλλά ότι και να γίνει καύσωνας είναι θα περάσει! 
           Υπομονή