Περιμένουμε το ψάρι που είχε παραγγείλει η Γαλήνη άρχισε η πείνα! 
          Πεινάω είπα στην Γαλήνη…
          Να όπου να’ναι έρχεται…
          Και πράγματι…,ήρθα και το ψάρι και επιτέλους φάγαμε!