Όταν το θερμόμετρο δείχνει 42+ βαθμούς και ο τόπος, το περιβάλλον μετατρέπονται σε καμίνι είναι τότε αλήθεια ότι τα περιθώρια είναι στενά! Παίρνουμε τον Ξαφά νας και γρήγορα επιστρέφουμε  Στην βάση μας. Στο σπίτι!..