Φαίνεται πως στην Ελλάδα ξεχνάμε εύκολα
             Ξεχνάμε ξεχνάς πιο σωστά  κάποιες εποχές που έπεφτες στα πόδια για σε  βγάλουμε έστω και για πολύ πολύ λίγο στην Τηλεόραση και στο.Ραδιόφωνο κ. Λουράντε. Γιατί όμως το κάνεις αυτό; Η απάντηση είναι εύκολη και λιτή…