Είναι αλήθεια.
                     Το Ραδιόφωνο αποτελεί και είναι
                     Πάθος. 
                     Αγάπη.
                     Ερωτας.