Ένα ραντεβού αξίζει!
          Όταν δε γίνεται μια φορά τον χρόνο έχει μεγαλύτερη αξία!
         Ραντεβού τον Σεπτέμβρη…