Το αποκαλόκαιο καλά κρατεί.
                        Οι ακρογιαλιές, οι παραλίες ηταν γεμάτες.
                        Τι κι’αν βρισκόμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου...
                        Το καλοκαίρι σημαίνει Ελλάδα.
                        Και Ελλάδα καλοκαίρι.