Είναι δυο φωτογραφικές σε...μια.
                        Τότε, το 1985
                        Και τώρα το 2021
                        Ιστορικές φωτογραφίες  οπως καταλαβαίνετε...