Σε όλους όσοι φοβούνται να πω για μια ακόμη φορά πως δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Και πρέπει να ξέρετε όλοι εσείς πως το εμβόλιο είναι το μοναδικό όπλο που διαθέτουμε μέχρι τώρα.