Είναι κάποιες φωτογραφίες που μας γεμίζουν θύμισες!
         Που μας γυρίζουν πολλά πολλά χρόνια πίσω, όπως 
         αυτή την φωτογραφία που βλέπετε και που τα έχει τα
         χρονάκια της.