Ναι.
     Είμαι στο παλιό «στάδιο Καραισκάκης» και όπως σήμερα έτσι και τότε πριν από 50 χρόνια.