Φαίνεται πως δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρέσκονται στο να λένε λογια. Ή μόνο λογια.
             Πρέπει σε ολους αυτούς να θυμίσουμε πως ουδείς πόλεμος κερδήθηκε με τα λογια.
             Αυτή είναι η αλήθεια που ουδείς ακόμη και αυτοί, αμφισβητούν...